LUK LAK

LUK LAK là sự tái hiện tuyệt vời "Hương vị những chuyến đi" bởi Madame Bình, Bếp trưởng năm sao trong không gian xanh thư thái // A premium Vietnamese restaurant with the tranquil atmosphere - LUK LAK is a subtle harmony of Vietnamese traditional taste by the 5 star chef - Madame Bình.
Đà Nẵng